Ponúkame pre Vás:

Návrhy

 • Štúdie realizovateľnosti fotovoltaických systémov
 • Návrh najvhodnejšej technológie
 • Spracovanie ekonomických výpočtov efektívnosti

Realizácie

 • Výber vhodných pozemkov a ich výkup pre potreby realizácie FVE
 • Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie fotovoltaického systému
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Realizácia fotovoltaického systému "na kľúč"
 • Zaistenie pripojenia fotovoltaického systému u distribučnej spoločnosti

Financovanie

 • Pomoc pri zaistení financovania projektu
 • Spracovanie žiadosti na dotáciu z fondov
 • Spracovanie úveru

Servis

 • Záručný a pozáručný servis
 • Pravidelné kontroly a monitoring fotovoltaických systémov

Čo všetko zabezpečujeme:

 • Fotovoltaické pozemné systémy s pevnými panelmi
 • Strešné fotovoltaické systémy s pevných panelov
 • Fotovoltaické panely ako fasádne a konštrukčné prvky
 • Fóliové strešné fotovoltaické systémy ako hlavná krytina
 • Využitie kombinácie fóliových a sklenených fotovoltaických systémov pre výstavbu nových, alebo rekonštrukciu existujúcich stavieb
 • Spracovanie modelového Cash-flow zvolenej investície
 • Spracovanie elektro a stavebních projektov
 • Spracovanie podkladov pre štátnu správu a distribučnú spoločnosť
 • Konzultačná a poradenská činnost
 • Spolupráca pri prevádzke zariadenia
Naše realizácie: