Slnko, je bezkonkurenčne najvýdatnejší zdroj energie. Každú sekundu márnotratne vyžiari energiu výbuchu 9,1x1016 ton TNT za sekundu. Na Zem z tohoto žiarenia nedopadne ani jedno promile, napriek tomu nám slnko dáva zhruba 20 000 krát viac energie než ľudstvo potrebuje. A je iba na nás, ako túto veľkorysú ponuku využijeme. Slnko je bezpečný jadrový reaktor, od neho sa nemusíme obávať žiadnej havárie. Nie je zneužitelné teroristickými skupinami, takže ľudstvo sa nemusí obávať katastrofy.

Slnečná energia je veľmi kvalitná, to znamená, že sa ľahko mení na iné formy energie (energia tepelná, elektrická, mechanická, ...).
Slnečná energia je zadarmo - za slnečné svetlo netreba nikomu nič platiť.
Slnečnú energiu netreba dovážať, nevyžaduje logistiku, aj keď niektoré lokality sú vo výhode, lebo sa tam vyskytuje väčší počet slnečných dní
Slnečná energia je čistá, nezpôsobuje žiadne toxické odpady, zápach, zplodiny, prach, ...

Princíp činnosti: